Staff

  • Principal Investigators

YHTian-Sketch
Yonghong Tian
Peixi Peng Zhaofei Yu
Zhengyu Ma Peixi Peng Zhaofei Yu
  • Visiting Professors

               mypic Lijia
Yaowei Wang Jia Li

Members


  • Pos-Doc Fellows

           Yifan Zhao                              Xiawu Zheng                   
  • Ph.D Students

Yang Yue Li Ma  Guangyao Chen 
Wei Fang Yanqi Chen Mengyue Geng
Yangru Huang Ding Chen  Xijie Xiang
Yunpeng Zhai Liwei Huang Dianze Li
Dongyang Ma Xu liu Wenrui Li
  • Master Students

Chen Su Yixuan Wang Mingjian Ni
Mingjun Pan Zemeng Song Haonan Qiu
Tao Sun
  • Intern students

   

Past Members

  • Past Pos-Doc Fellows

2014: Jia Li, Luntian Mou
2017: Dawei Liang
2019: Dawei Wen
2020: Zhaofei Yu
2021: Kai Wang, Yi Chang
  • Past Ph.D Students

2010: Jia Li, Yuanning Li
2011: Jingjing Yang
2014: Xianguo Zhang
2017: Peixi Peng, Shu Fang
2019: Siwei Dong, Yemin Shi
2020: Lin Ding
2021: Peiying Xing, Yixiong Zou
2022: Jianing Li, Lin Zhu
2023: Li Ma
  • Past Master Students

2007: Kai Song, Chong Huang
2008: Ting Liu, Zheng Huang
2009: Zhi Zhou
2010: Rong Yang
2011: Guochen Jia, Zhipeng Hu, Jun Fan, Yali Cao
2012: Menglin Jiang, Mingchao Geng, Shumin Han, Min Wang
2013: Xiaoyu Fang, Teng Xu, Chaoran Gu, Ziwei Xia
2014: Mengren Qian, Long Zhao, Peiyin Xing, Haocheng Wen, Jiaqiu Chen
2015: Lan Wei, Wei Chen, Jilong Zheng
2016: Zhengying Chen, Hongye Liu, Shaoge Guo, Xiao Ma, Hongyu Li, Bo Xu
2017: Ke Yan, Mengyue Geng, Jiaying Yan, Yumei Zhang, Qiang Xie
2018: Zhichao Bi, Shaoge Guo, Yumei Zhang, Shiwen Li, Jia Li (female)
2019: Yiqian Chang, Lu Pang, Daoyuan Xu
2020: Limeng Qiao, Yu Shu, Yihua Fu, Zongxian Li, Lihui Su, Zhaoyi Yan, Lechun Zhang, Quan Zhang
2021: Feifei Ding, Xuebo Shan, Jing Song
2022: Lantian Xue, Chong Zhang, Zhaodong Kang, Liwen Zhu