Staff

  • Principal Investigators

YHTian-Sketch
Yonghong Tian
Peixi Peng
Zhengyu Ma Peixi Peng Li Yuan
  • Visiting Professors

mypic Lijia
Yaowei Wang Jia Li

Members

  • Pos-Doc Fellows

           Yifan Zhao                 Guangyao Chen                            Yuyang Liu     Jun Peng
  • Ph.D Students

Wei Fang  Yanqi Chen   Mengyue Geng
Yangru Huang Ding Chen Xijie Xiang
Liwei Huang Dianze Li Dongyang Ma
Kaiwei Che Wangbo Yu Yifan Huang
Xing Wang Xu liu Wenrui Li
Yu Wang
  • Master Students

Mingjun Pan     Zemeng Song  Haonan Qiu
Tao Sun     Mingyi Guo Liuzhenghao Lv
Zijun Chen Zongying Chen
  • Intern students

   

Past Members

  • Past Pos-Doc Fellows

2014: Jia Li, Luntian Mou
2017: Dawei Liang
2019: Dawei Wen
2020: Zhaofei Yu
2021: Kai Wang, Yi Chang
2023:  Xiawu Zheng
  • Past Ph.D Students

2010: Jia Li, Yuanning Li
2011: Jingjing Yang
2014: Xianguo Zhang
2017: Peixi Peng, Shu Fang
2019: Siwei Dong, Yemin Shi
2020: Lin Ding
2021: Peiying Xing, Yixiong Zou
2022: Jianing Li, Lin Zhu
2023: Li Ma, Guangyao Chen, Yunpeng Zhai
  • Past Master Students

2007: Kai Song, Chong Huang
2008: Ting Liu, Zheng Huang
2009: Zhi Zhou
2010: Rong Yang
2011: Guochen Jia, Zhipeng Hu, Jun Fan, Yali Cao
2012: Menglin Jiang, Mingchao Geng, Shumin Han, Min Wang
2013: Xiaoyu Fang, Teng Xu, Chaoran Gu, Ziwei Xia
2014: Mengren Qian, Long Zhao, Peiyin Xing, Haocheng Wen, Jiaqiu Chen
2015: Lan Wei, Wei Chen, Jilong Zheng
2016: Zhengying Chen, Hongye Liu, Shaoge Guo, Xiao Ma, Hongyu Li, Bo Xu
2017: Ke Yan, Mengyue Geng, Jiaying Yan, Yumei Zhang, Qiang Xie
2018: Zhichao Bi, Shaoge Guo, Yumei Zhang, Shiwen Li, Jia Li (female)
2019: Yiqian Chang, Lu Pang, Daoyuan Xu
2020: Limeng Qiao, Yu Shu, Yihua Fu, Zongxian Li, Lihui Su, Zhaoyi Yan, Lechun Zhang, Quan Zhang
2021: Feifei Ding, Xuebo Shan, Jing Song
2022: Lantian Xue, Chong Zhang, Zhaodong Kang, Liwen Zhu
2023: Yang Yue, Yixuan Wang, Mingjian Ni