MLG News

 • Prof. Yonghong Tian is elected as IEEE Fellow since 2021!
 • [Hot] We are recruiting Ph. D students, Post-Docs and Research faculties in the field of computational neuroscience. Please contact us (yhtian AT pku dot edu dot cn)!
 • Dr. Yunpeng Zhai has passed their Ph. D dissertations in Dec. 2023. Congratulation!
 • Dr. Guangyao Chen has passed their Ph. D dissertations in Jul. 2023. Congratulation!
 • Dr. Li Ma has passed their Ph. D dissertations in Dec. 2022. Congratulation!
 • Dr. Jianing Li and Dr. Lin Zhu have passed their Ph. D dissertations in May 2022. Congratulation!
 • Mr. Chong Zhang, Mr. Zhaodong Kiang, Miss. Lantian Xue and Miss Liwen Zhu have passed their Master dissertations in May 2022. Congratulation!
 • Dr. Yixiong Zou has passed their Ph. D dissertations in Nov 2021. Congratulation!
 • Dr. Peiying Xin has passed their Ph. D dissertations in May 2021. Congratulation!
 • Our team wins the The First-Class Prize for Science and Technology Progress Award, Chinese Electronics Society, in 2022! Prof. Yonghong Tian, and Dr.  Yaowei Wang are listed as the first, and second in the awarded project.
 • Our team Wins the 2020 2nd National Multi-Agent Gaming Challenge in China.
 • Prof. Yonghong Tian is appointed as Boya Distinguished Professor, School of EECS, Peking University since 2019.
 • Prof. Yonghong Tian is awarded by National Science Foundation for Distinguished Young Scholars in August 2018.
 • “Residual-BasedVideo Restoration for HEVC Intra Coding”, authored by Li Ma, Yonghong Tian, and Tiejun Huang, won the best paper award in IEEE 4th International Conference on Multimedia Big Data (BigMM 2018).
 • Our team wins the The Second-Class Award for National Technology Innovation Award, China, in 2017! Prof. Tiejun Huang, Prof. Yonghong Tian, and Dr.  Yaowei Wang are listed as the first, second, and fifth in the awarded project.
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to the Associate Editor of the IET Smart Cities Journal since 2019!
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to the Associate Editor of the IEEE Multimedia Magazine since 2018!
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to the adjunct professor of Huazhong University of Science and Technology since 2018!
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to the Associate Editor of the IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology since 2018!
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to the Steering Committee Member of the IEEE International Conference on Multimedia & Expo. since 2018!
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to Co-Editor-in-Chief of the International Journal of Multimedia Data Engineering and Management (IJMDEM) since August 2017!
 • Our team wins the 2016 Excellent Patent Award by the State Intellectual Property Office of China! Prof. Yonghong Tian, Dr. Mengling Jiang, and Prof. Tiejun Huang are listed as the first, second, and third inventors in the awarded patent.
 • Our team wins the first prize of the 2015 Technology Innovation Award by Chinese Institute of Electronics! Prof. Yonghong Tian, Prof. Tiejun Huang, Dr.  Yaowei Wang and Prof. Wen Gao are listed as the first, second, fifth and sixth winners in the awarded project.
 • “Per-sample Multiple Kernel Approach for Visual Concept Learning”, co-authored by Jingjing Yang, Yuanning Li, Yonghong Tian*, Ling-yu Duan and Wen Gao, has been selected as the winner of the 2015 EURASIP Best Paper Award for the EURASIP JOURNAL ON IMAGE AND VIDEO PROCESSING.
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to TPC Co-chair of IEEE MIPR 2018! Welcome to submission!
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to Associate Editor of IEEE Access since March 2017.
 • Dr. Peixi Peng and Mrs. Shu Fang have passed their Ph. D dissertations. Congratulation!
 • Prof. Tiejun Huang is awarded by National Science Foundation for Distinguished Young Scholars in August 2014.
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to Guest Editor of IEEE Transactions on Multimedia (2015), IEEE Multimedia Magazine (2016), International Journal of Multimedia Data Engineering and Management (2016) and International Journal of Semantic Computing (2016).
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to Associate Editor of IEEE Transactions on Multimedia since August 2014!
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to Associate Editor of the International Journal of Multimedia Data Engineering and Management (IJMDEM) since July 2015!
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to TPC Co-chair of IEEE ISM 2015! Welcome to submission!
 • Prof. Yonghong Tian is appointed to TPC Co-chair of IEEE ICME 2015! Welcome to submission!
 • Our team is organizing the First IEEE International Conference on Multimedia Big Data (BigMM). Prof. Tiejun Huang is appointed to General Co-chair, while Prof. Yonghong Tian is appointed to TPC Co-chair! Welcome to submission!
 • Dr.Jia Li has been assigned as Associate Professor in Beihang University from July 2014.
 • Dr. Luntian Mou has been assigned as a Lecture in Beijing University of Technology from July 2014.
 • Dr.Jia Li, graduated from our  group, gained Chinese Academy of Sciences outstanding doctoral thesis and the  outstanding doctoral thesis in Beijing City.

Recent Publication News:

 • Man Yao, Ole Richter, Guangshe Zhao, Ning Qiao, Yannan Xing, Dingheng Wang, Tianxiang Hu, Wei Fang, Tugba Demirci, Michele De Marchi, Lei Deng, Tianyi Yan, Carsten Nielsen, Sadique Sheik, Chenxi Wu, Yonghong Tian, and Bo Xu, Guoqi Li, Spike-based dynamic computing with asynchronous sensing-computing neuromorphic chip, Nature Communications
 • Zhiguang Qiu, Li Yuan, Chun-Ang Lian, Bin Lin, Jie Chen, Rong Mu, Xuejiao Qiao, Liyu Zhang, Zheng Xu, Lu Fan, Yunzeng Zhang, Shanquan Wang, Junyi Li, Huiluo Cao, Bing Li, Baowei Chen, Chi Song, Yongxin Liu, Lili Shi, Yonghong Tian, Jinren Ni, Tong Zhang, Jizhong Zhou, Wei-Qin Zhuang & Ke Yu, BASALT refines binning from metagenomic data and increases resolution of genome-resolved metagenomic analysis, Nature Communications, 15, article number: 2179 (2024).
 • Yi Chang, Yun Guo, Yuntong Ye, Changfeng Yu, Lin Zhu, Luxin Yan, and Yonghong Tian, Unsupervised Deraining: Where Asymmetric Contrastive Learning Meets Self-similarity, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence,46(5), 2638 – 2657, May 2024.
 • Tianshuo Xu, Lijiang Li, Peng Mi, Xiawu Zheng, Fei Chao, Rongrong Ji, Yonghong Tian, Qiang Shen, Uncovering the Over-smoothing Challenge in Image Super-Resolution: Entropy-based Quantification and Contrastive Optimization, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 19 March 2024.
 • Qinqin Zhou, Kekai Sheng, Xiawu Zheng, Ke Li, Yonghong Tian, Jie Chen, Rongrong Ji, Training-free Transformer Architecture Search with Zero-cost Proxy Guided Evolution, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 19 March 2024.
 • Xu Liu, Jianing Li, Jinqiao Shi, Xiaopeng Fan, Yonghong Tian, Debin Zhao, Event-based Monocular Depth Estimation with Recurrent Transformers, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
 • Chao Li, Shanzhi Yin, Chuanmin Jia, Fanyang Meng, Yonghong Tian, Yongsheng Liang, Multirate Progressive Entropy Model for Learned Image Compression, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
 • Li Yuan, Tao Wang, Xiaopeng Zhang, Francis E. H. Tay , Zequn Jie , Yonghong Tian, Wei Liu, Jiashi Feng, Learnable Central Similarity Quantization for Efficient Image and Video Retrieval, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
 • Ding Chen, Peixi Peng, Tiejun Huang, Yonghong Tian, Fully Spiking Actor Network with Intra-layer Connections for Reinforcement Learning, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 10.1109/TNNLS.2024.3352653
 • Zhiyi Tian, Lei Cui, Chenhan Zhang, Shuaishuai Tan, Shui Yu, and Yonghong Tian, The Role of Class Information in Model Inversion Attacks against Image Deep Learning Classifiers, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 15 Aug, 2023
 • Feng Lin, Wenze Hu, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Guangming Lu, Fanglin Chen, Yong Xu, Xiaoyu Wang, Universal Object Detection with Large Vision Model, International Journal of Computer Vision, Volume 132, pages 1258-1276, 2024.
 • Qiangqiang Shen, Yongyong Chen, Changqing Zhang, Yonghong Tian, Yongsheng Lian, Pick-and-Place Transform Learning for Fast Multi-View Clustering, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 33, 1272-1284, 2024
 • Xiao Wang, Jianing Li, Lin Zhu, Zhipeng Zhang, Zhe Chen, Xin Li, Yaowei WangYonghong Tian, Feng Wu, VisEvent: Reliable Object Tracking via Collaboration of Frame and Event Flows, IEEE Transactions on Cybernetics, 54(3), 1997-2010, March 2024
 • Man Yao, JiaKui Hu, Tianxiang Hu, Yifan Xu, Zhaokun Zhou, Yonghong Tian, Bo XU, Guoqi Li, Spike-driven Transformer V2: Meta Spiking Neural Network Architecture Inspiring the Design of Next-generation Neuromorphic Chips, Proc. The Eleventh International Conference on Learning Representations
 • Guangyao Chen, Peixi Peng, Yangru Huang, and Mengyue Geng, Yonghong Tian, Adaptive Discovering and Merging for Incremental Novel Class Discovery, In Proc. Thirty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2024
 • Wei Fang, Yanqi Chen, Jianhao Ding, Zhaofei Yu, Timothée Masquelier, Ding Chen, Liwei Huang, Huihui Zhou, Guoqi Li*, Yonghong Tian*, SpikingJelly: An open-source machine learning infrastructure platform for spike-based intelligence, Science Advances. Accepted at 2023.8.31
 • Yichen Zhang, Gan He, Xiaofei Liu , J.J. Johannes Hjort, Alexander Kozlov, Yutao He, Shen-jian Zhang, Lei Ma , Jeanette Kotaleski, Yonghong Tian, Sten Grillner, Tiejun Huang, Kai Du*, A GPU-based computational framework that bridges Neuron simulation and Artificial Intelligence, Nature Communications, 14, Article number: 5798 (2023).
 • Zhongrui Zhao, Long Xu*, Xiaoshuai Zhu, Xinze Zhang, Sixuan Liu, Xin Huang*, Zhixiang Ren, and Yonghong Tian*, A Large-Scale Dataset of Three-Dimensional Solar Magnetic Fields Extrapolated by Nonlinear Force-Free Method, Nature Scientific Data, Mar 2023.
 • Man Yao, Guangshe Zhao, Hengyu Zhang, Yifan Hu, Lei Deng, Yonghong Tian, Bo Xu, and Guoqi Li, Attention Spiking Neural Networks, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023 Jan 23.
 • Jie Chen, Zhiwei Nie, Yu Wang, Kai Wang, Fan Xu, Z. Hu, B. Zheng, Z. Wang, Guoli Song, J. Zhang, J. Fu, X. Huang, Z. Wang, Zhixiang Ren, Q. Wang, D. Li, D. Wei, Bin Zhou*, Chao Yang*, Yonghong Tian*, Running ahead of evolution – AI based simulation for predicting future high-risk SARS-CoV-2 variants, Int’l J. High Perf. Comput. Appl. (ACM Gordon Bell Special Prize Finalist for HPC-Based COVID-19 Research), to appear.
 • Yanqi Chen, Zhaofei Yu, Wei Fang, Zhengyu Ma, Xiawu Zheng, Yonghong Tian*, A Unified Framework of Soft Threshold Pruning, The Eleventh International Conference on Learning Representations, May 2023.
 • Zhaokun Zhou, Yuesheng Zhu, Chao He, Yaowei Wang, Shuicheng Yan, Yonghong Tian, Li Yuan*, Spikformer: When Spiking Neural Network Meets Transformer, The Eleventh International Conference on Learning Representations, May 2023.
 • Liwei Huang, Zhengyu Ma*, Liutao Yu, Huihui Zhou, Yonghong Tian*, Deep Spiking Neural Networks with High Representation Similarity Model Visual Pathways of Macaque and Mouse, Proc. the Thirty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-23), Washington, DC, USA, Feb 7-14, 2023. ORAL
 • Lin Zhu, Siwei Dong, Jianing Li, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Ultra-high Temporal Resolution Visual Reconstruction from a Fovea-like Spike Camera via Spiking Neuron Mode IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022 Jan 12. 10.1109/TPAMI.2022.3146140
 • Yifan Zhao, Jia Li*, Yu Zhang, Yonghong Tian, From Pose to Part: Weakly-Supervised Pose Evolution for Human Part Segmentation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022 May 6. 1109/TPAMI.2022.3174529
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji*, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Yonghong Tian, Dacheng Tao, Fast Class-wise Updating for Online Hashing, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 44(5), May 2022, 2453-2467.1109/TPAMI.2020.3042193
 • Guangyao Chen, Peixi Peng, Xiangqian Wang, Yonghong Tian*, Adversarial Reciprocal Points Learning for Open Set Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 10.1109/TPAMI.2021.3106743.
 • Wendong Zheng, Putian Zhao, Gang Chen, Huihui Zhou, Yonghong Tian, A Hybrid Spiking Neurons Embedded LSTM Network for Multivariate Time Series Learning under Concept-drift Environment, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, May 22, 2022.
 • Xiao Wang, Xiujun Shu, Shiliang Zhang, Yaowei Wang*, Yonghong Tian, Feng Wu, MFGNet: Dynamic Modality-Aware Filter Generation for RGB-T Tracking, IEEE Transactions on Multimedia.

 • Jianing Li, Jia Li*, Lin Zhu, Xijie Xiang, Tiejun Huang, Yonghong Tian*,  Asynchronous Spatio-Temporal Memory Network for Continuous Event-Based Object Detection, IEEE Transactions on Image Processing, 31, Apr 2022, 2975-2987. 10.1109/TIP.2022.3162962


 • Yanqi Chen, Zhaofei Yu, Wei Fang, Zhengyu Ma, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, State Transition of Dendritic Spines Improves Learning of Sparse Spiking Neural Networks,  Proc. International Conference on Machine Learning, 2022.


 • Jianing Li, Xiao Wang, Lin Zhu, Jia Li, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Retinomorphic Object Detection in Asynchronous Visual Streams, AAAI2022

 • Lin Zhu, Xiao Wang, Yi Chang, Jianing Li, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Event-based Video Reconstruction via Potential-assisted Spiking Neural Network, 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Xiawu Zheng, Xiang Fei, Lei Zhang, Chenglin Wu, Fei Chao, Jianzhuang Liu, Wei Zeng, Yonghong Tian, Rongrong Ji, Neural Architecture Search with Representation Mutual Information, 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). ORAL
 • Yunshan Zhong, Mingbao Lin, Gongrui Nan, Jianzhuang Liu, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Rongrong Ji, IntraQ: Learning Synthetic Images with Intra-Class Heterogeneity for Zero-Shot Network Quantization, 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Qinqin Zhou, Kekai Sheng, Xiawu Zheng, Ke Li, Xing Sun, Yonghong Tian, Jie Chen, Rongrong Ji, Training-free Transformer Architecture Search, 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Yuntong Ye, Changfeng Yu, Yi Chang, Lin Zhu, Xi-Le Zhao, Luxin Yan, Yonghong Tian, Unsupervised Deraining: Where Contrastive Learning Meets Self-similarity, 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Xuhui Yang, Yaowei Wang, Ke Chen, Yong Xu, Yonghong Tian, Fine-Grained Object Classification via Self-Supervised Pose Alignment, 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Our article: SNAP-Tracker, a model free deep learning tool for animal behavioral tracking, by Lihui Su, Wenyao Wang, Kaiwen Sheng, Xiaofei Liu, Kai Du, Yonghong Tian*, Lei Ma*, published in Frontiers in Behavioral Neuroscience, section Individual and Social Behaviors.Jia Li*, Jinming Su, Changqun Xia*, Mingcan Ma, and Yonghong Tian, Salient Object Detection with Purificatory Mechanism and Structural Similarity Loss, IEEE Transactions on Image Processing, 30(7), 6855 – 6868.
 • Guangyao Chen, Peixi Peng, Xiangqian Wang, Yonghong Tian*, Adversarial Reciprocal Points Learning for Open Set Recognition, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 10.1109/TPAMI.2021.3106743.
 • Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Qiang Wang, Yuhang Chen, Baochang Zhang, Qixiang Ye, Jie Chen, Feiyue Huang, Yonghong Tian, MIGO-NAS: Towards Fast and Generalizable Neural Architecture Search, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021 Mar 6.10. DOI: 1109/TPAMI.2021.3065138
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji, Xiaoshuai Sun, Baochang Zhang, Feiyue Huang, Yonghong Tian, Dacheng Tao, Fast Class-wise Updating for Online Hashing, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020 Nov 1.DOI: 10.1109/TPAMI.2020.3042193
 • Yijie Zhao, Kendrick N. Kay, Yonghong Tian, Yixuan Ku, Sensory recruitment revisited: Ipsilateral V1 involved in visual working memory,Cerebral Cortex
 • Chong Zhang, Zongxian Li, Jingjing Liu, Peixi Peng, Qixiang Ye, Shijian Lu, Tiejun Huang, and Yonghong Tian*, Self-Guided Adaptation: Progressive Representation Alignment for Domain Adaptive Object Detection, IEEE Transactions on Multimedia, 1109/TMM.2021.3078141
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji, Shaojie Li, Qixiang Ye, Yonghong Tian, Jianzhuang Liu, Qi Tian, Filter Sketch for Network Pruning, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 1109/TNNLS.2021.3084206
 • Xiao Wang, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu, Tracking by Joint Local and Global Search: A Target-aware Attention based Approach, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 10.1109/TNNLS.2021.3083933
 • Xiao Wang, Zhe Chen, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu, Dynamic Attention guided Multi-Trajectory Analysis for Single Object Tracking, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. DOI: 10.1109/TCSVT.2021.3056684
 • Wen Gao, Siwei Ma, Lingyu Duan, Yonghong Tian*, Peiying Xing, Yaowei Wang, Shanshe Wang, Huizhu Jia, Tiejun Huang, Digital Retina: A Way to Make the City Brain More Efficient by Visual Coding, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. 10.1109/TCSVT.2021.3104305
 • Yanqi Chen, Zhaofei Yu, Wei Fang, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Pruning of Deep Spiking Neural Networks through Gradient Rewiring, the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-21).
 • Jianhao Ding, Zhaofei Yu, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, Optimal ANN-SNN Conversion for Fast and Accurate Inference in Deep Spiking Neural Networks, the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-21).
 • Mengjun Cheng, Zishang Kong, Guoli Song, Yonghong Tian, Yongsheng Liang, Jie Chen, Learnable Oriented-Derivative Network for Polyp Segmentation, 24th International Conference Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions, 2021.
 • Daxin Gu, Jia Li, Yu Zhang, Yonghong Tian, How to Learn a Domain-Adaptive Event Simulator? 29th ACM Int’l Conf. Multimedia.
 • Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Jianpeng Yu, Yonghong Tian*, José M. F. Moura, Revisiting Mid-Level Patterns for Cross-Domain Few-Shot Recognition, 29th ACM Int’l Conf. Multimedia.
 • Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Guangyao Chen, Yonghong Tian*, Kurt Keutzer, José M. F. Moura, Annotation-Efficient Untrimmed Video Action Recognition, 29th ACM Int’l Conf. Multimedia.
 • Zhaodong Kang, Jianing Li, Lin Zhu, Yonghong Tian*, Retinomorphic Sensing: A Novel Paradigm for Future Multimedia Computing, 29th ACM Int’l Conf. Multimedia.
 • Lin Zhu, Jianing Li, Xiao Wang, Tiejun Huang and Yonghong Tian*, NeuSpike-Net: High Speed Video Reconstruction via Bio-inspired Neuromorphic Cameras, 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
 • Wei Fang, Zhaofei Yu, Yanqi Chen, Timothée Masquelier, Tiejun Huang and Yonghong Tian*, Incorporating Learnable Membrane Time Constant to Enhance Learning of Spiking Neural Networks, 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
 • Jiajian Zhao, Yifan Zhao, Jia Li, Ke Yan and Yonghong Tian, Heterogeneous Relational Complement for Vehicle Re-identification, 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
 • Guangyao Chen, Peixi Peng*, Li Ma, Jia Li, Lin Du and Yonghong Tian*, Amplitude-Phase Recombination: Rethinking Robustness of Convolutional Neural Networks in Frequency Domain, 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
 • Zihan Xu, Mingbao Lin, Jianzhuang Liu, Jie Chen, Ling Shao, Yue Gao, Yonghong Tian, Rongrong Ji, ReCU: Reviving the Dead Weights in Binary Neural Networks, 2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).
 • Xiao Wang, Xiujun Shu, Zhipeng Zhang, Bo Jiang, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu, Towards More Flexible and Accurate Object Tracking with Natural Language: Algorithms and Benchmark, Proc. 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
 • Yajing Zheng, Lingxiao Zheng, Zhaofei Yu, Boxin Shi, Yonghong Tian, Tiejun Huang, High-speed Image Reconstruction through Short-term Plasticity for Spiking Cameras, Proc. 2021 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
 • Jianing Li, Yihua Fu, Siwei Dong , Zhaofei Yu , Tiejun Huang, and Yonghong Tian*, Asynchronous Spatiotemporal Spike Metric for Event Cameras, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 10.1109/TNNLS.2021.3061122
 • Shanshan Jia, Zhaofei Yu, Arno Onken, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Jian K. Liu, Neural System Identification with Spike-triggered Non-negative Matrix Factorization, IEEE Transactions on Cybernetics, 2020 Nov 1. DOI: 10.1109/TCYB.2020.3042513
 • Lin Zhu, Siwei Dong, Tiejun Huang, and Yonghong Tian*, Hybrid Coding of Spatiotemporal Spike Data for a Bio-inspired Camera, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. DOI: 10.1109/TCSVT.2020.3032014
 • Yi Chang, Luxin Yan, Bingling Chen, Sheng Zhong, Yonghong Tian, Hyperspectral Image Restoration: Where Does the Low-Rank Property Exist, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 10.1109/TGRS.2020.3024623.
 • Yixiong Zou, Yemin Shi, Daochen Shi, Yaowei Wang, Yongsheng Liang and Yonghong Tian*, Adaptation-Oriented Feature Projection for One-shot Action Recognition, IEEE Transactions on Multimedia. 10.1109/TMM.2020.2972128
 • Kui Fu, Jia Li*, Yu Zhang, Hongze Shen, and Yonghong Tian, Model-guided Multi-path Knowledge Aggregation for Aerial Saliency Prediction, IEEE Transactions on Image Processing. 10.1109/TIP.2020.2998977
 • Qi Yan, Yajing Zheng, Shanshan Jia, Yichen Zhang, Zhaofei Yu*, Feng Chen, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Jian K. Liu*, Revealing Fine Structures of the Retinal Receptive Field by Deep Learning Network, IEEE Transactions on Cybernetics. 10.1109/TCYB.2020.2972983
 • Yu Shu, Yemin Shi, Yaowei Wang, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, P-ODN: Prototype-based Open Deep Network for Open Set Recognition, Scientific Reports, 2020, 10, article number: 7146.
 • Zhaofei Yu, Jian K. Liu*, Shanshan Jia, Yichen Zhang, Yajing Zheng, Yonghong Tian, Tiejun Huang, Towards the Next Generation of Retinal Neuroprosthesis: Visual Computation with Spikes, Engineering, Volume 6, Issue 4, April 2020, 449-461.
 • Yichen Zhang, Shanshan Jia, Yajing Zheng, Zhaofei Yu*, Yonghong Tian, Siwei Ma, Tiejun Huang, Jian K. Liu*, Reconstruction of Natural Visual Scenes from Neural Spikes with Deep Neural Networks, Neural Networks, Volume 125, May 2020, Pages 19-30.
 • Yajing Zheng, Shanshan Jia, Zhaofei Yu*, Tiejun Huang, Jian K. Liu, Yonghong Tian*, Probabilistic Inference of Binary Markov Random Fields in Spiking Neural Networks through Mean-field Approximation, Neural Networks, Volume 126, June 2020, Pages 42-51.
 • Lin Ding, Yonghong Tian*, Hongfei Fan, Changhuai Chen, and Tiejun Huang, Joint Coding of Local and Global Deep Features in Videos for Visual Search, IEEE Transactions on Image Processing, 29(1), 3734-3749, Jan 15, 2020. (WOS:000510750900064)
 • 李家宁,田永鸿*,神经形态视觉传感器的研究进展及应用综述,计算机学报。
 • Zhaoyi Yan, Yemin Shi, Yaowei Wang, Mingkui Tan, Zheyang Li, Wenming Tan, Yonghong Tian*, Towards Accurate Low Bit-width Quantization with Multiple Phase Adaptations, Proc. 31th AAAI Conf., 2020.
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yuxin Zhang, Baochang Zhang, Yongjian Wu, Yonghong Tian, Channel Pruning via Automatic Structure Search, Proc. Intl Joint Conf. Artificial Intelligence., 673-679.
 • Lin Zhu, Siwei Dong, Jianing Li, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, Retina-like Visual Image Reconstruction via Spiking Neural Model, Proc. 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). ORAL
 • Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Qixiang Ye, Xuebo Shan, Jie Chen, Rongrong Ji, Yonghong Tian*, AD-Cluster: Augmented Discriminative Clustering for Domain Adaptive Person Re-identification, Proc. 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Mingbao Lin, Rongrong Ji, Yan Wang, Yichen Zhang, Baochang Zhang, Yonghong Tian, Ling Shao, HRank: Filter Pruning using High-Rank Feature Map, Proc. 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). ORAL
 • Xiawu Zheng, Rongrong Ji, Qiang Wang, Qixiang Ye, Zhenguo Li, Yonghong Tian, Qi Tian, Rethinking Performance Estimation in Neural Architecture Search, 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
 • Zhongyi Huang, Yao Ding, GuoliSong, Lin Wang, Ruizhe Geng, Hongliang He, Shan Du, Xia Liu, Yonghong Tian, Yongsheng Liang, S. Kevin Zhou, Jie Chen, BCData: A Large-Scale Dataset and Benchmark for Cell Detection and Counting, 23th International Conference Medical Image Computing and Computer Assisted Interventions, 2020, 289-298.
 • Guangyao Chen, Limeng Qiao, Yemin Shi, Peixi Peng, Jia Li, Tiejun Huang, Shiliang Pu, Yonghong Tian*, Learning Open Set Network with Discriminative Reciprocal Points, 14th European Conf. Computer Vision, 2020, 507-522. Spotlight
 • Yunpeng Zhai, Qixiang Ye, Shijian Lu, Mengxi Jia, Rongrong Ji, Yonghong Tian*, Multiple Expert Brainstorming for Domain Adaptive Person Re-identification, 14th European Conf. Computer Vision, 2020, 594–611.
 • Feifei Ding, Peixi Peng, Yangru Huang, Mengyue Geng, Yonghong Tian*, Masked Face Recognition with Latent Part Detection, 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 2281–2289.
 • Zeyuan Wang, Yifan Zhao, Jia Li*Yonghong Tian, Cooperative Bi-path Metric for Few-shot Learning, 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 1524–1532.
 • Peixi Peng, Yonghong Tian*, Yangru Huang, Xiangqian Wang, Huilong An, Discriminative Spatial Feature Learning for Person Re-Identification, 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 1524–1532. ORAL
 • Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Ke Chen, Yonghong Tian*, Yaowei Wang, José M. F. Moura, Compositional Few-Shot Recognition with Primitive Discovery and Enhancing, 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 274–283. ORAL
 • Mengyue Geng, Peixi Peng, Yangru Huang, Yonghong Tian*, Masked Face Recognition with Generative Data Augmentation and Domain Constrained Ranking, Proc. 28th ACM Int’l Conf. Multimedia, Oct 2020, 2246–2254.
 • Yifan Zhao, Jia Li*, Yu Zhang, Yafei Song and Yonghong Tian Ordinal Multi-task Part Segmentation with Recurrent Prior Generation, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019 Nov 18. doi: 10.1109/TPAMI.2019.2953854.
 • Jia Li, Jinming Su, Changqun Xia and Yonghong Tian, Distortion-adaptive Salient Object Detection in 360° Omnidirectional Images, Journal of Selected Topics in Signal Processing, 4(1), 38-48, Jan 2020. DOI: 10.1109/JSTSP.2019.2957982..
 • Yihua Fu, Jianing Li, Siwei Dong, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, Spike Coding: Towards Lossy Compression for Dynamic Vision Sensor, 2019 Data Compression Conf., 572-572.
 • Siwei Dong, Zhu Lin, Daoyuan Xu, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, An Efficient Coding Method for Spike Camera Using Inter-Spike Intervals, 2019 Data Compression Conf., 568-568.
 • Daoyuan Xu, Peiying Xing, Yaowei Wang, Yonghong Tian*, Efficient and Fast Coefficient Sign Inference for Video Coding, 2019 Data Compression Conf., 609-609.
 • Xue-qing Zhao, Xin Shi, Bo Yang, Quanli Gao, Zhaofei Yu, Jian K. Liu, Yonghong Tian*, Tiejun Huang (2019). Skeleton-based 3D Object Retrieval using Retina-like Feature Descriptor. Published in IEEE Access. 2019
 • Wenyao Wang, Yan Nan, Jie Gao, Kai Du, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, Mingliang Pu. “Pannexin3 as a novel marker for ganglion cells in the feline retina.” Investigative Ophthalmology & Visual Science 60.9 (2019): 5294-5294.
 • Li Ma, Yonghong Tian*, Peiyin Xing, Tiejun Huang, Residual-Based Post-processing for HEVC, IEEE Multimedia, accepted.
 • Jia Li*, PengCheng Yuan, Daxin Gu, Yonghong Tian*, Hierarchical Deep Co-segmentation of Primary Objects in Aerial Videos, IEEE Multimedia, 26(3), JUL-SEP 2019, 9-18.
 • Bing He, Jia Li*, Yifan Zhao and Yonghong Tian, Part-regularized Near-Duplicate Vehicle Re-identification, IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition, 2019.
 • Yifan Zhao, Jia Li*, Yu Zhang*, Yonghong Tian, Multi-class Part Parsing with Joint Boundary-Semantic Awareness, International Conf. Computer Vision, 2019.
 • Jinming Su, Jia Li*, Yu Zhang, Changqun Xia and Yonghong Tian*, Selectivity or Invariance: Boundary-aware Salient Object Detection, International Conf. Computer Vision, 2019.
 • Yafei Song, Yonghong Tian, Gang Wang and Mingyang Li, 2D LiDAR Map Prediction via Estimating Motion Flow with GRU, 2019 IEEE Int‘l Conf. Robotics and Automation (ICRA), 2019.
 • Siwei Dong, Zhu Lin, Tiejun Huang, Yonghong Tian*, A Retina-inspired Sampling Method for Visual Texture Reconstruction, 2019 IEEE Int’l Conf. Multimedia & Expo, Shanghai, China
 • Yafei Song, Di Zhu, Jia Li, Yonghong Tian and Mingyang Li, Learning Local Feature Descriptor with Motion Attribute for Vision-based Localization, IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2019).
 • Daoyuan Xu, Peiyin Xing, Yaowei Wang, Yonghong Tian* Efficient and Fast Coefficient Sign Inference for Video Coding , 2019 Data Compression Conference (DCC), 2019
 • Zongxian Li, Sheng Li, Lantian Xue, Yonghong Tian*. Semi-Siamese Network for Content-based Video Relevance Prediction, 2019 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). IEEE, 2019: 1-5
 • Yiqian Chang, Yemin Shi, Yaowei Wang, Yonghong Tian*, “Bi-directional Re-ranking for Person Re-identification”. In: IEEE International Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR). San Jose, CA, USA: MIPR, 2019.
 • Siwei Dong ; Lin Zhu ; Daoyuan Xu ;Yonghong Tian*; Tiejun Huang”An Efficient Coding Method for Spike Camera Using Inter-Spike Intervals.” 2019 Data Compression Conference (DCC). IEEE, 2019.
 • Yihua Fu ; Jianing Li ; Siwei Dong ;Yonghong Tian*; Tiejun Huang, Peking University. “Spike Coding: Towards Lossy Compression for Dynamic Vision Sensor.” 2019 Data Compression Conference (DCC). IEEE, 2019.
 • Lin Zhu, Siwei Dong, Teijun Huang, Yonghong Tian*. A Retiana-inspired Sampling Method for Visual Texture Reconstruction. ICME 2019
 • Jianing Li, Siwei Dong, Zhaofei Yu,Teijun Huang, Yonghong Tian*. Event-based vision enhanced: a joint detection framework based neuromorphic camera. ICME 2019
 • Limeng Qiao, Yemin Shi, Jia Li, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, Yaowei Wang. Transductive Episodic-wise Adaptive Metric for Few-Shot Learning. Accepted in ICCV, 2019.
 • Ma L,Tian Y*, Xing P, Huang T. Residual-Based Post-processing for HEVC, IEEE MultiMedia 2019.
 • Yu, Z., Liu, J. K., Jia, S., Zhang, Y., Zheng, J., Tian Y*, and Huang, T., Towards the Next Generation of Retinal Neuroprosthesis: Visual Computation with Spikes. Engineering, In Press, (2019)
 • Siwei Dong, Zhichao Bi, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, Spike Coding for Dynamic Vision Sensor in Intelligent Driving IEEE Internet of Things Journal, 2019
 • Yuanyuan Yang, Yonghong Tian*, Tiejun Huang, Multiscale video sequence matching for near-duplicate detection and retrieval  Multimedia Tools and Applications, 2019
 • Yonghong Tian*, Lan Wei, Shijian Lu, Tiejun Huang, Free-view gait recognition  2019 PLOS ONE

Competition News:

Activities: